Asset Management

Veel ondernemers denken bij Asset management allereerst aan vermogensbeheer. Dat is natuurlijk correct maar wat houdt het vermogen precies in? Het vermogen van een bedrijven bestaat o.a. ook uit personeel, panden en natuurlijk bedrijfsmiddelen. Consenzo ICT Services focust, wat Asset Management betreft, specifiek op de ICT bedrijfsmiddelen.

Asset management
Onder Asset Management verstaan wij het optimaal inzetten van de ICT infrastructuur kijkend naar de prestaties, risicoís en kosten. Een bedrijf heeft verschillende redenen om asset management in te voeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

– Standaardisatie van processen
– Verhoging van effectiviteit
– Voldoen aan regelgeving
– Inzichtelijk maken en beperken van risico’s
– Spreiding van investeringen

Consenzo ICT Services helpt haar klanten met het implementeren of verbeteren van Asset Management. Wij kijken hierbij specifiek naar de hele levenscyclus van uw ICT-infrastructuur. Het doel is om het beschikbare investeringsbudget optimaal te benutten.

Vraagstukken die vaak voorkomen zijn:

– Inzichtelijk maken van garantie en onderhoudscontracten op de ICT infrastructuur onderdelen
– Inrichten van tools en procedures voor een consistent Asset Management
– Inzichtelijk maken van de locatie(s) waar de apparatuur staat en de onderdelen waaruit de apparatuur bestaat
– Inrichten van o.a. triggers ten behoeve van vervanging of verlengen van onderhoud op apparatuur

Komen deze vraagstukken uw bekend voor?
Consenzo kan u helpen om een antwoordt te vinden op al deze vraagstukken.