Proces Management

Wij gaan ervan uit dat je in elk proces wel iets kan verbeteren. Dat is in de praktijk natuurlijk vaak ook het geval. In de processen sluipen in de loop van de tijd stappen die niet optimaal zijn, soms zijn ze overbodig geworden en ontbreken er stappen omdat de wereld om ons heen veranderd door technische vooruitgang en nieuwe, of aangepaste, regelgeving.

De nadruk ligt bij ons op het verbeteren en lean maken van je processen maar ook op het ontdekken en in kaart brengen van ontbrekende processen.